بازیابی اطلاعات هارد فرمت شده دیلت و پاک شده

 

سعی کنید هارد را فرمت نکنید و اگر هاردتان اشتباها فرمت شدنگران نباشید بازیابی اطلاعات هارد فرمت شده مثل روز اول برمیگردد و 100 % ریکاوری می شوداگر هارد دیسک را فرمت کرده یا پارتیشن های آن را پاک و دوباره ساخته اید تمام اطلاعات شما مانند روز اول برمی گرددبه شرط آنکه

1-     دیتا و اطلاعات جدید داخل هارد دیسک ریخته نشود  و دستکاری نشود. 

2-     فایلهای هارد دیسک جابجا نشود

3-     ریکاوری بازیابی اطلاعات توسط خودتان و یادوستانتان انجام نگیرد

4-     با نرم افزار ریکاوری بازیابی اطلاعات انجام نگیرد

.اگر پارتیشنی باز نمی شود و یا فرمت میخواهد و اطلاعات آن پارتیشن درایو هارد اکسترتال یا لپ تا پ یا اینترنال برایتان مهم استبهیچ عنوان آن درایو پارتیشن هارد دیسک رافرمت نکنید.

یکی از کارهای اشتباه آنست که پارتیشنهایناپدید شده فرمت می گردد و با نرم افزار بازیابی می شود وبد تر از آن اینکهداخل خود هارد ریخته شود.

اگر پارتیشن هارد اکسترنال یا اینترنال یالپ تاپی باز نمی شود احتیاجی به بازیابی ریکاوری اطلاعات ندارد و پارتیشن هاردبراحتی باز و اطلاعات داخل آن مثل روز اول بر می گردد .

با فرمت اشتباهی هارد دیسک اطلاعات پاک نمی شود و اطلاعات کامل ریکاوری بازیابی میگردد

بعضی وقتها کل یا تعدادی از پارتیشن هاناپدید می گردد و بجای آنها فضای خالی میبینید ناپدید شدن تمام پارتیشن هایهارد دیسک اکسترنال و اینترنال و فلش زیاد اتفاق می افتد

در اینگونه موارد اگر می خواهید اطلاعاتتانکامل مثل روز اول بدون هیچ تغییری بازگردد بهیچ عنوان پارتیشن مورد نظر رادوباره پارتیشن بندی نکنید /فرمت نکنید/ خودتان ریکاوری نکنید/و بدون هیچدستکاری آنرا به متخص مورد تائید ما برسانید مطمئن باشید صد در صد اطلاعاتتان بر میگرددبطوریکه انگار هیچ اتفاقی برای هاردتان پیش نیامده است .

نکته خیلی مهم : هارد را به هر کسی برایبازیابی اطلاعات ندهید همه افراد و دوستان علاقه مند هستند با نرم افزاراطلاعات دیگران را بازیابی کنند که متاسفانه روزانه شاهد آن هستیم که کلاطلاعات طرف مقابل را خراب و باعث می شوند که دیگر ما هم نتوانیم اطلاعاترا بازیابی کنیم .در بعضی مواقع بخاطر این عمل درصد موفقیت بازیابی اطلاعات از صد در صد به صفر در صد تبدیل می شود !و غیر از آن هزینه بازیابی این مدل هاردهای دستکاری شده دو سه برابر می گردد و نتیجه دلخواه کمتری هم دارد .لطفا هر کسی که میبینید اعتماد نکنید وهارد را برای ریکاوری و بازیابی به آنها نسپارید . گول اسم ها و شرکتهای بزرگکه اصلا کارشان هیچ ربطی به بازیابی اطلاعات ندارد را نخورید فروشنده هایهارد گارانتی کننده های هارد تعمیر کننده های قطعات کامپیوتری هیچ ربطی بهبازیابی اطلاعات و تعمیرات هارد اکسترنال و اینترنال ندارند و این کار را فقطباید متخصص و کسی که مهارت در دستگاه pc 3000 دارد انجام دهد .

ما خودمان هم ناراحت می شویم وقتی کسانی بهما مراجعه می کنند که خرابی هارد آنها براثر افرادی به وجود آمده که هیچچیزی در باره هارد نمیدانستند .

هاردهایتان را مانند موش آزمایشگاهی دست دیگران نسپارید

چگونگی بازیابی اطلاعات هارد فرمت شده

بازگرداندن برگرداندن ریکاوری بازیابی کامل اطلاعات هارد دیسک درایو فرمت پارتیشن بندی پاک دیلت شده

HARD FORMATTED

برنامه ترمیم پارتیشن های معیوب هارد فقط pc 3000 می باشد

علت مشکل دلیل رفع حل صدای تق تق کردن سیلندر هارد دیسک درایو اینترنال و اکسترنال

 

 

مشکل صدای هارد می تواند برطرف شود اکثرا علت و مشکل صدا دادن و تق تق هارد دیسک مکستور/ سیگیت/ وسترن دیجیتال/ سامسونگ/ توشیبا/ هیتاچی/ فوجیتسو/کوانتوم/ هد هارد دیسک می باشد خراب شدن یا شکستن هد باعث صدادار شدن هارددیسک اینترنال یا اکسترنال یا لپ تاپ می شود. علتهای دیگر مانند برد . فریمور . خرابی پلیت خرابی موتور ضربه خوردن هارد و ... هم میتوانند باعثعلت صدا در هارد باشند.

در بعضی مواقع هد شکسته باعث می شود روی سطح دیسک در ناحیه SA خط عمیق بیافتد در اینگونه موارد بازیابی اطلاعات غیر ممکن می شود.صداها در مدلهای مختلف هارد باهم فرق میکند .مثلا صدای هارد مکستور کاملا باصدای هارد وسترن دیجیتال یا سیگیت فرق میکند.

برایبازیابی و ریکاوری این گونه هاردها پس از عیب یابی دقیق هارد دیسکاکسترنال و اینترنال اگر ایراد هد باشد تعویض میگردند و بهجرات می گویم این شرکت مجهزترین شرکت به ابزار جراحی برای انواع مختلف هارداست .

هاردها امکان دارد از 1 تا 10 هد داشته باشند .هدهای هاردهای لپ تاپ هم تعویض می شود و محدودیتی برای تعویض تعداد هد ها ندارد.

به هیچ عنوانهارد خود را باز نکنید . اگر هارد را باز کنید هوای بیرون وارد آن میشود و سطح روی دیسک و اطلاعات شما و هارد با هم خراب می شود .

برایاینگونه مشکلات صدا حتما باید هاردی مشابه خود هارد خراب باشد تا قطعاتمکانیکی داخل سیلندر هر دو هارد با هم یکی باشند و تعویض گردند

بازیابی هارد فرمت و پاک شده